Vi samarbeider tett med kunde og arkitekt for å finne frem til den optimale løsningen. Ingen oppgave er for stor eller liten.
Ved siden av design, er funksjon og brukervennlighet i fokus ved planløsning av alle prosjekt.