Bibliotek

Optimal bibliotekinnredning leveres i 3 dybder og 8 høyder, slik at hyllene effektiviseres for alle formater. Innredningen leveres ofte med felles mellomgavler og rygger, slik at de får et elegant design og utnytter arealet maksimalt.