Bydel St. Hanshaugen

Design i sentrum AS ved interiørarkitekt Eili Frøholm Olsen har utarbeidet et overordnet interiørkonsept for Bydel St.Hanshaugen. Her kan alle avdelinger og etasjer ses under ett og det gir ansatte og besøkende i bydelen en god mottakelse og et samlende uttrykk.

Optimal Innredning har produsert og levert kopirom, garderober, minikjøkken, kildesortering og forskjellige typer oppbevaring til prosjektet. Alle løsningene er utviklet og spesialprodusert i samarbeid med interiørarkitekten for å optimaliserer utnyttelse av plassen. Ett av oppsettene dekker flere forskjellige funksjoner. Ett eksempel på det er romdeleren som inkluderer garderobe, oppbevaring, tidsskrifthylle og miljøstasjon. Mange av møblene er integrert i fellesarealene og fungerer også som romdelere.

Det har hele tiden vært fokus på møbler integrert i et lokale som er imøtekommende for brukerne samtidig som de ansatte effektivt skal få løst sine oppgaver. Farge- og materialbruk er med på å understreke og fremme bydelens profil.